Javna finančna sredstva

GoOpti je uspešno kandidiral na javnih razpisih za evropska in nacionalna sredstva namenjena raziskavam in razvoju. Spodaj je pregled zaključenih projektov in projektov v teku.

SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost


GoOpti je maja 2022 pričel z izvajanjem aktivnosti projekta SmartMOVE, ki bo Ljubljanski urbani regiji prinesel številne nove in inovativne rešitve trajnostne mobilnosti. Na uvodnem sestanku projektnih partnerjev, ki je potekal 1. junija 2022, smo pregledali zastavljene naloge in cilje, sledile so podrobne predstavitve posameznih aktivnosti.

V sodelovanju s partnerji bodo aktivnosti v naslednjih dveh letih usmerjene predvsem v dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med delodajalci in zaposlenimi. Pripravljeni bodo konkretni mobilnostni načrti za organizacije in lokacije z velikim številom zaposlenih in obiskovalcev, vzpostavljene bodo rešitve trajnostne mobilnosti z dinamičnimi skupinskimi prevozi, razvit bo certifikat za trajnostno mobilnost. Poleg tega bodo pripravljena tudi priporočila za strateške usmeritve pristojnih organov RS na področju trajnostne mobilnosti ter predlogi za izboljšavo in nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

GoOpti bo v okviru projekta vzpostavil novo trajnostno obliko prevoza na delo, in sicer dinamični skupinski prevoz. Ta bo za uporabnike združeval udobje, hitrost in fleksibilnost lastnega prevoza na delo (uporabnik bo vstopil na želeni lokaciji in izstopil v neposredni bližini delovnega mesta). Vzpostavljene bodo pilotne linije dinamičnega skupinskega prevoza na območju BTC, ki je največje trgovsko središče v Sloveniji in nima veliko direktnih povezav JPP, po drugi strani pa je zaradi bližine avtoceste zelo dobro povezan s številnimi kraji; območje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki zaposluje skoraj 8.000 ljudi, delo se opravlja 24 ur na dan in vse dni na leto; in Industrijsko-poslovne cone Šiška.

----------------------

Program: Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021

Programska prioriteta: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 

Namen in cilj projekta:
Glavni namen projekta SmartMOVE je priprava strategij ter izvajanje mobilnostnih načrtov, s katerimi bo utemeljil potrebo po sistematičnem razvoju infrastrukture za razvoj multimodalnosti v regiji. Znotraj projekta se razvija sistem dinamičnih skupinskih prevozov kot trajnostno naravnana alternativa obstoječim modalitetam prevoza. Pripravljajo se tudi konkretna politična priporočila za odločevalce na področju trajnostne mobilnosti. Z izdelavo mobilnostnih načrtov za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa bo projekt prispeval k izboljšanemu upravljanju mobilnosti. Glavni cilj projekta je omejevanje negativnih okoljskih vplivov, ki so posledica netrajnostih oblik mobilnosti, ter dolgoročni razvoj trajnostne mobilnosti, h kateremu bo prispeval na različne načine.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med delodajalci in zaposlenimi ter priprava postopka pridobitve posebnega certifikata za trajnostno mobilnost.
 • Zasnova metodologije in izdelava trajnostnih načrtov za organizacije, ki zaposlujejo večje število ljudi in so na prometnih stičiščih.
 • Pilotna vzpostavitev rešitve trajnostne mobilnosti za prevoz na delo z dinamičnimi skupinskimi prevozi.
 • Priprava priporočil za strateške usmeritve pristojnih organov RS na področju trajnostne mobilnosti ter predlogov za izboljšavo in nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

Partnerji v projektu:

 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (vodilni partner)
 • Institut Jožef Stefan
 • Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
 • Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z
 • GoOpti d.o.o.
 • IPoP – Inštitut za politike prostora
 • Center energetsko učinkovitih rešitev (CER)
 • Raziskovalni inštitut Nordland (Nordland Research Institute)

Financiranje:

 • Skupna vrednost projekta: 1.609.166,79 EUR
 • Sofinanciranje NFM in FM EGP 2014–2021 (100 %): 1.609.166,79 EUR
 • Vrednost projekta za GoOpti:
 • Sofinanciranje NFM in FM EGP 2014–2021 (100 %): 774.157,25 EUR

Trajanje projekta: 1. maj 2022 – 30. april 2024

NOVICE:

01.02.2023 - Mobilnostni zajtrk ob okrogli mizi, 31. januar 2023

"Prihodnost mobilnosti je v sodelovanju javnega potniškega prometa in altrnativnih oblik prevoza"

Strokovnjaki za trajnostno mobilnost, predstavniki Ljubljanskega potniškega prometa, Slovenskih železnic – Potniški promet in Ministrstva za infrastrukturo so v razpravi s ponudniki novih oblik prevozov – podjetji GoOpti, Nomago in Avantcar – ob okrogli mizi dne 31. januarja 2023 iskali sinergije ter možnosti za oblikovanje sistema multimodalnosti, ki bi omogočil, da bi vsakdanje poti lahko učinkovito opravljali brez osebnega avtomobila.

Povezava na celotno poročilo z dogodka: tukaj.

09.12.2022 - V krepitev trajnostne mobilnosti tudi z organiziranimi prevozi na delo (Vir: STA)

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in več organizacij bo sodelovalo pri izvajanju projekta SmartMOVE, s katerim želijo po besedah direktorice RRA LUR Lilijane Madjar okrepiti trajnostno mobilnost. V sklopu projekta bo zaživel tudi pilotni brezplačni organiziran skupinski prevoz na območji UKC Ljubljana in BTC.

Podjetje GoOpti je kot partner projekta razvilo dinamično platformo za rezervacijo prevoza na delo. Tri mesece, od začetka februarja do konca aprila, ga bodo izvajali brezplačno, nato bi lahko storitev po besedah direktorja podjetja Marka Gučka prerasel v tržno različico, ki bi se približala ceni javnega prevoza.

Storitev bodo lahko koristili vsi, ki na delo na območje BTC in kliničnega centra potujejo iz Kranja, Kamnika, Radomelj, Mengša, Domžal, Komende ali Trzina.

05.09.2022 - PRIJAVE NA BREZPALČNE PREVOZE NA DELO SO ODPRTE

V sklopu projekta SmartMOVE in v sodelovanju z GoOpti sporočamo, da so odprte prijave na BREZPLAČNE SKUPINSKE PREVOZE od doma oz. zbirnih točk do delovnih mest na območju UKC Ljubljana in BTC.

Komu so prevozi namenjeni?
Vsem, ki se vozijo na delo iz Kranja, Kamnika, Domžal, Radomelj, Komende, Mengša ali Trzina do območja UKC Ljubljana in BTC.

Kdaj bodo prevozi potekali?
Vsak dan od 1. februarja do 30. aprila 2023.

Kako se lahko prijavite?
Na prevoze se lahko prijavite do vključno 20. januarja 2023 oz. do zapolnitve prostih mest, in sicer preko obrazca na: www.goopti.com/gremoskupaj/prijava/

Po 20. februarju bodo prijave možne samo na prosta mesta ob že določenih terminih in povezavah.

Kaj vam nudijo prevozi GoOpti “Gremo skupaj”?
• Udoben skupinski prevoz na delo iz domačega kraja s profesionalnimi vozniki - tudi v povsem novih električnih kombijih - v času, prilagojenem vašemu urniku.
• Prihranek do 170 € vsak mesec.
• Sproščeno vožnjo na delo, brez zapletov in stroškov pri parkiranju.
• Okolju prijazno alternativo osebnemu avtomobilu, pri kateri prihranite do 70 % manj emisij.
• Brezplačno, brez obveznosti in brez stresa!

Novo obliko prevoza na delo, dinamični skupinski prevoz s kombijem kot alternativo, ki se močno približa udobju in fleksibilnosti osebnega avtomobila, bo organiziral in koordiniral GoOpti. Brezplačno obdobje bo omogočil, v sklopu projekta SmartMOVE, Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021.

Pozitivna izkušnja uporabnikov bo osnova za razvoj in izboljšanje trajne oblike prevoza, ki bo na voljo za ceno javnega prevoza. Za več informacij o projektu obiščite www.smart-move.si, o prevozih pa www.gremoskupaj.si.

09.09.2022 - CER Partnerstvo članom predstavilo projekt SmartMOVE in potenciale trajnostne mobilnosti v podjetjih.

CER Partnerstvo, ki v svojem poslanstvu za zeleno gospodarstvo združuje številna, tudi najpomembnejša slovenska podjetja in je eno glavnih promotorjev trajnostne naravnanosti podjetij, je na očarljivem posestvu Villa Fabiani v Kobdilju na Krasu v začetku jeseni gostilo svoje člane.

Letošnje srečanje je potekalo v znamenju novega evropskega projekta SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost , ki je namenjen upravljanju trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa v Ljubljani. Rešitve, ki jih prinaša projekt, so namreč zelo aktualne za številna podjetja. V okviru projekta bodo za izbrana podjetja, ki so večji generatorji prometa, med njimi denimo Univerzitetni klinični center Ljubljana in območje BTC, izdelani mobilnostni načrti, ki z različnimi ukrepi optimizirajo parkiranje in spodbujajo uporabo trajnostnih načinov potovanj pri zaposlenih. Preizkušen bo skupinski dinamični prevoz zaposlenih na delo, ki ga razvija GoOpti, vzpostavljen bo Certifikat za trajnostno mobilnost, v načrtu pa je tudi priprava priporočil za strateške usmeritve na politični ravni.

      

Na interaktivni delavnici o trajnostni mobilnosti se je razvila živahna debata. Udeleženci so izpostavili željo po sistemskih rešitvah in vzpodbudah za uvajanje trajnostne mobilnosti, porajale pa so se tudi ideje in predlogi, kaj podjetja sama lahko storijo za boljše upravljanje s trajnostno mobilnostjo.

Razprava je v kombinaciji z anketo med udeleženci podala globlji vpogled v stanje in potenciale trajnostne mobilnosti v podjetjih. Ugotovili smo, da ta povečini še ne razmišljajo o konkretnih bonitetah za trajnostni način prihoda zaposlenih na delovno mesto, je pa skoraj četrtina podjetij opredelila možnost organiziranega prevoza zaposlenih na delovno mesto s skupinskim prevozom s kombijem od doma do lokacije zaposlitve kot najbolj zanimivo rešitev zanje. Za premik k trajnostni mobilnosti bi bili v dobri polovici sodelujočih podjetij naklonjeni uvedbi dodatnega dne dopusta za zaposlene, ki na delo prihajajo brez avtomobila. Za pridobitev Certifikata za trajnostno mobilnost bi bila večina podjetij motiviranih, ker je v skladu z njihovo naravnanostjo, ker v njem prepoznavajo možnost doprinosa k podnebno-okoljskim ciljem in gradnje pozitivnega brandinga podjetja. Za izdelavo mobilnostnih načrtov bi bila zainteresirana le podjetja, ki imajo stisko s parkirnimi prostori in veliko zaposlenih.

Konstruktivnemu pogovoru je sledilo kosilo, degustacija vin in prijetno druženje na vrtu domačije. Srečanje je pokazalo, da se člani CER Partnerstva zelo dobro zavedajo pomena trajnostne mobilnosti, pogrešajo pa ustrezno infrastrukturo in mehanizme za lažjo implementacijo v podjetju, prav to pa so izzivi, ki jih naslavlja projekt SmartMOVE.

***

20.09.2022 - SmartMOVE v okviru Evropskega tedna mobilnosti

V okviru Evropskega tedna mobilnosti sta bila včeraj, 19.9.2022, na tiskovni konferenci predstavljena nova projekta, financirana s podporo Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021. V Ljubljansko urbano regijo in širše prinašata inovativne in učinkovite ukrepe za omejevanje negativnih okoljskih vplivov, ki so posledica netrajnostih oblik mobilnosti, ter dolgoročni razvoj trajnostne mobilnosti.

Po konferenci so se gostje in mimoidoči lahko udeležili interaktivne prestavitve podobnih projektov mobilnosti, zadeli zanimive in uporabne nagrade, preizkusili svoje znanje na področju mobilnosti, si sami pripravili smuti in okrepčali s slastnim hamburgerjem.

  

Za več informacij in fotografije, obiščite spletno stran vodilnega partnerja projekta SmartMove: RRA LUR ali si preberite naš blog.

Povezava na vabilo: https://rralur.si/novice/vabljeni-na-zurmobil/

*** 

       

  

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in s sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe v višini 1.609.166,79 EUR v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno GoOpti d.o.o. in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

* * *

Od nakupa do izvedbe 100% samodejno

OPIS OPERACIJE:
V okviru operacije bomo razvijali in posodabljali obstoječi sistem z namenom avtomatizacije in optimizacije procesa od nakupa do prevoza. S pomočjo pametnega algoritma bomo dosegli avtomatsko združevanje naročil prevozov in uvedli nove microservice storitve.


GLAVNA CILJA OPERACIJE:
CILJ 1: Dvig dodane vrednosti na zaposlenega
CILJ 2: Izvedba digitalne transformacije skladno z akcijskim načrtom


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19

 

Internacionalizacija: TRŽNA RAZISKAVA – ANALIZA POTENCIALA ZA VSTOP NA TRG VELIKE BRITANIJE

V okviru Javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 je GoOpti pridobil sofinanciranje javne agencije SPIRIT za izvedbo operacije: Tržna raziskava – analiza potenciala za vstop na trg Velike Britanije.

Cilji operacije:

 • določiti obseg in način vstopa na novi trg,
 • opredeliti konkurenčnost storitev in postaviti ustrezno konkurenčno cenovno politiko.

Namen operacije je izvedba tržne raziskave za umestitev ponudbe v novo tržno okolje.

Operacija se zaključi marca 2019.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Izboljšanje poslovnih procesov: UVEDBA PROCESA OPTIMIZACIJE KONVERZIJE IN BI PLATFORME

GoOpti je uspešno kandidiral na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 in 2018 javne agencije SPIRIT z operacijo: UVEDBA PROCESA OPTIMIZACIJE KONVERZIJE IN BI PLATFORME

1. Napredna obdelava podatkov in sistem za poslovno odločanje BI

Analitičen (data-driven) pristop in sistem, ki omogoča agilno obdelavo podatkov je ključ za glavne procese (digitalni marketing, spletna prodaja, upravljanje s prihodki).

2. Proces optimizacije konverzije in testiranja

Proces nenehne optimizacije konverzije je edini način za dolgoročno rast spletne prodaje. Proces optimizacije konverzije bomo uvedli po preverjeni metodologiji, prilagojeni za našo branžo (travel and transportation).

Cilji operacije:

 • Hitrejša obdelava podatkov in sprejemanje boljših poslovnih odločitev
 • Boljše upravljanje s prihodki in cenami na podlagi podatkov
 • Višja konverzija in rast spletne prodaje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija je bila uspešno izvedena in končana avgusta 2018.

 

SME Instrument (faza 2): "GoOpti - Profitable, Smart and Professional DRT over Long Distances"

Leta 2016 je GoOpti uspešno kandidiral na razpisu SME Instrument (faza 2) s projektom "GoOpti - Profitable, Smart in Professional DRT over Long Distances".

Glavni cilj projekta je bil vzpostaviti hitro rastoč, donosen, pameten in razširljiv podatkovni sistem z doseganjem dveh posebnih ciljev:
1) vzpostavljen DRT na multi-regijskem trgu;
2) potrjen poslovni model preizkušen na oddaljeni regiji, s čimer potrdimo potencial za hitro in stroškovno učinkovito rast.

Dveletni projekt se je končal 30. junija 2018 s temi rezultati:

 • razvit in potrjen regionalni DRT kot podlaga za širitev;
 • prilagodljiv informacijski sistem s podatkovnimi in pametnimi transportnimi rešitvami za izgradnjo donosnega multilokalnega trga;
 • nova regionalna vozlišča;
 • potrjen procesni model in strategija rasti za sistematično širitev na tujih trgih.

 

URBAN-E: Elektromobilnost v mestnih vozliščih v kohezijskih državah

Projekt vključuje 9 partnerjev iz držav EU, med katerimi podjetje Petrol nastopa kot vodilni partner, GoOpti pa nastopa kot eden od konzorcijskih partnerjev. Projekt predvideva uporabo infrastrukture za AC in DC polnjenje v treh osrednjih mestnih vozliščih (Ljubljana, Bratislava, Zagreb), ki bodo v celoti vključeni v prometne strategije mest (skupaj je predvidena postavitev 167 polnilnih točk). V jedru omrežja bo 21 multi-modalnih polnilnih vozlišč, ki bodo gradili omrežje okrog katerega bo vzpostavljena dodatna infrastruktura, ki bo zadostila potrebam uporabnikov. Ta vključuje urbano DC, urbano AC in DC polnjenje za dolge razdalje ter intermodalne in inovativne storitve zelene mobilnosti (e-taxi, e-car sharing, e-shuttle, e-logistika).

Vloga GoOpti v tem projektu je izvedba pilota s 4 električnimi vozili na relaciji med Ljubljano in Zagrebom.

Projekt se je začel marca 2017 in se konča decembra 2020.

 

EDISON WINCI – Razvoj infrastrukture, kompetenc in gradnikov poslovnih modelov logističnih sistemov električnih vozil z brezkontaktnim polnjenjem

Projekt EDISON WINCI naslavlja celovit pristop k doseganju okolijskih ciljev preko razvoja novih, zelenih tehnologij v mobilnosti, saj le-ta prispeva k okvirno 30 % celotnih emisij CO2, poleg tega pa je predvsem v večjih urbanih mestih, skoraj v celoti vir škodljivih emisij prašnih delcev in NOx.

Razvoj novih rešitev, kot je razvoj čistejših vozil, poleg spremembe obnašanja uporabnikov zahteva tudi spremembo obnašanja ponudnikov novih čistejših rešitev oz. poslovnih modelov, ki spremembo v prvi vrsti sploh omogočajo. Če želimo doseči tako celovite preboje, pa so potrebni tudi celoviti pristopi in razvoj rešitev, ki bodo uporabnikom omogočali enostaven prehod k novim tehnologijam ob večjem udobju in boljši uporabniški izkušnji ter jih spodbujali k širjenju in vnovični uporabi zelene mobilnosti.

Projekt kot enega od ključnih tehnoloških omogočiteljev (KET) preboja pri razvoju in implementaciji tehnologij za zeleno mobilnost naslavlja tehnologijo brezžičnega polnjenja. Ta temelji na ustvarjanju magnetnega polja in posledično električnega toka med oddajnimi tuljavami v vozišču oz. vozni podlagi ter sprejemnimi tuljavami v vozilu.

Projekt EDISON WINCI razvija rešitev, ki bo s pomočjo brezkontaktnega polnjenja omogočala:

 • zmanjšanje količine potrebnih baterij in s tem zmanjšanje teže in cene vozila,
 • bistveno daljše dosege električnih vozil (z več polnjenji na vmesnih postankih),
 • enostavno polnjenje (v dinamični izvedbi brez nepotrebnih in neželenih postankov),
 • zmanjšanje negativnega okoljskega vpliva proizvodnje in razgradnje baterij in
 • enostavno zaračunavanje stroškov porabljene električne energije,

s čimer bodo električna vozila postala privlačnejša, njihova uporaba pa bo omogočala več udobja v primerjavi s klasičnimi vozili.

Projekt poteka od oktobra 2019 in traja do maja 2022. Njegova skupna vrednost znaša 8.114.325,80 EUR in je sofinancirana v višini 3.131.129,07 EUR s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj